A 23.01.17 14:38:47 Bylo třeba upravit konfigurační soubor WWW serveru Apache ! ( C:\PROGRAM FILES (X86)\APACHE SOFTWARE FOUNDATION\APACHE2.2\CONF\HTTPD.CONF ) A ------------------------------- A 23.01.17 14:39:40 !! Start Esc ( MZBLSR02 # Administrator - A_TY0VE50D(199232) ) : Chybně nastavený WWWROOT=C:\PROGRAM FILES (X86)\APACHE SOFTWARE FOUNDATION\APACHE2.2\HTDOCS\ ( neexistuje v něm l.dll ) !